Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Giải đáp pháp luật

Nhân dịp Tạp chí điện tử tri ân ra mắt, phóng viên tạp chí đã phỏng vấn ông Trần Phương Thâu - Trưởng Ban Tổ chức-Chính sách của Hội HTGĐLS Việt Nam về các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính liệt sĩ”; các hoạt động của Hội về việc thực hiện các chủ trương chính sách đó

Nhân dịp Tạp chí điện tử tri ân ra mắt, phóng viên tạp chí đã phỏng vấn ông Trần Phương Thâu - Trưởng Ban Tổ chức-Chính sách của Hội HTGĐLS Việt Nam về các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính liệt sĩ”; các hoạt động của Hội về việc thực hiện các chủ trương chính sách đó

Trả lời :

PV: Chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính liệt sĩ”; các hoạt động của Hội về việc thực hiện chủ trương chính sách đó:

Trả lời: Trước hết, phải nói đến chủ trương lớn được nêu trong Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 15/5/2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Bản Chỉ thị nhấn mạnh: “Trải qua hơn nửa thế kỷ đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, đã có hàng triệu cán bộ, chiến sỹ và đồng bào ta anh dũng hy sinh. Nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều chủ trương, giải pháp về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xây dựng và tôn tạo nhiều công trình tưởng niệm… Tuy nhiên, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn một số hạn chế, khuyết điểm. Công tác này chưa trở thành một phong trào sâu rộng trong toàn dân. Số hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm được còn nhiều; tỷ lệ hài cốt liệt sĩ đã quy tập chưa xác định được họ tên, quê quán còn cao. Việc báo tin mộ liệt sĩ đến thân nhân, gia đình liệt sĩ chưa làm được sâu rộng…Chỉ thị này đã được phổ biến, quán triệt trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Để thực hiện Pháp lệnh số 04/2012/ UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng… Ngày 09/4/2013 Chính phủ đã có Nghị định số 31/2013/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định có 7 Chương, 80 Điều…trong đó đáng chú ý  Chương II: quy định Điều kiện xác nhận và chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân, gồm các mục: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945; liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; thương binh; bệnh binh; người hoạt động cách mạng bị nhiễm chất độc hóa học; người hoạt động  cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy; người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; người có công giúp đỡ cách mạng... Chương IV: Quản lý mộ và công trình ghi công liệt sĩ… nội dung cụ thể.

Về công tác quy tập hài cốt liệt sĩ, Thủ tướng chính phủ có Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; theo đó có Kế hoạch số 252/KH-BCĐQG 1237 ngày 11/11/2013 của Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 để triển khai thực hiện Quyết định 1237; Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ: Quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; Thông tư số 214/2013/TT-BQP ngày 07/12/2013 của Bộ Quốc phòng: Hướng dẫn về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; Thông tư liên tịch số 66/2014/TTLT-BQP-BTC ngày 13/6/2014 của Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính: Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ…

Về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin: Thủ tướng chính phủ có Quyết định 150 /QĐ-TTg ngày 14/01/2013 phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin;  Kế hoạch số 12/KH-BCĐ ngày 17/3/2014 của Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về triển khai thực hiện Quyết định số 150/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, theo đó Thông tư số 148/2015/TT-BTC ngày 15/9/2015 Quy định về nội dung và mức chi thực hiện Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin… Nhằm đáp ứng yêu cầu việc xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, ngày 21/6/2012 Cục Người có công (NCC) đã có công văn số 600/NCC-LTHS Hướng dẫn việc lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; ngày 21/2/2013, Cục NCC tiếp tục có Công văn số 191/NCC-LTHS về việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để giám định gen; Công văn số 600 và 191 của Cục  NCC hướng dẫn rất cụ thể, trước hết, về phạm vi áp dụng để giám định AND:

-   Hài cốt cần giám định là hài cốt liệt sĩ mới được cơ quan có thẩm quyền quy tập nhưng chưa có đầy đủ thông tin;

-   Mộ đã được an táng trong nghĩa trang liệt sĩ nhưng còn thiếu thông tin, nay nghĩa trang liệt sĩ di chuyển hoặc tôn tạo lại có liên quan đến việc di chuyển phần mộ;

-   Mộ trong nghĩa trang liệt sĩ có nhiều gia đình liệt sĩ cùng nhận (mộ có tranh chấp);

-   Mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin, nay có thân nhân liệt sĩ nhận và đề nghị giám định AND.

PV: Đề nghị ông cho biết các hoạt động của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đối với các chủ trương chính sách nêu trên:

Đối với việc thực hiện Quyết định 1237: Từ khi thành lập (24/10/2010) đến nay, Hội luôn quan tâm xây dựng, phát triển tổ chức Hội, phát triển hội viên; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương, các Ban liên lạc, cựu chiến binh, các cơ quan báo chí…nhằm tìm kiếm thông tin mộ liệt sĩ, tư vấn, thông báo đến các gia đình liệt sĩ trong cả nước…

Thực hiện Quyết định 150: Từ giữa năm 2011, trong khi chưa có nơi làm việc, nguồn ngân sách rất hạn hẹp… Hội đã chủ động liên hệ, nghiên cứu các tài liệu của 2 Viện, của Cục NCC; soạn thảo văn bản Hướng dẫn về thủ tục, phương pháp lấy mẫu giám định AND gửi cho các gia đình liệt sĩ có nhu cầu…; ký Hợp đồng với Viện Công nghệ sinh học, Viện Pháp y Quân đội (đến năm 2014 ký hợp đồng với Viện Pháp y Quốc gia). Những năm qua, tất cả các trường hợp đủ hồ sơ theo quy định, Hội đều tiếp nhận mẫu, đưa đi giám định miễn phí cho gia đình liệt sĩ (từ nguồn ngân sách xã hội hóa do Hội vận động được). Khi Cục NCC giao cho Hội tổ chức lực lượng đi lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ Mặt trận 31, thân nhân liệt sĩ e9, f304… và từ đầu năm 2005 lại đây tham gia trực tiếp lấy mẫu hài cốt liệt sĩ theo nhóm mộ tại các nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc (Quảng Bình), Hương Thủy, Hương Trà (Thừa Thiên Huế), Hội đều làm công tác chuẩn bị chu đáo, hoàn thành tốt kế hoạch… Thành công hơn cả là qua thực tiễn Hội đã có thêm nhiều kinh nghiệm để tư vấn lấy mẫu giám định AND cho các gia đình liệt sĩ… 

Phóng viên thực hiện: Đỗ Phú

Sau hơn chục năm tìm kiếm, nay gia đình chúng tôi đã tìm được phần mộ và muốn đưa hài cốt bố tôi về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà. Vậy xin hỏi chúng tôi có được hỗ trợ chi phí cho công việc tìm kiếm và di chuyển hài cốt liệt sĩ không?

Sau hơn chục năm tìm kiếm, nay gia đình chúng tôi đã tìm được phần mộ và muốn đưa hài cốt bố tôi về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà. Vậy xin hỏi chúng tôi có được hỗ trợ chi phí cho công việc tìm kiếm và di chuyển hài cốt liệt sĩ không?

Trả lời :

Theo Thông tư Liên tịch số 01/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 29-1-2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục và mức hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sĩ được thực hiện như sau:
1. Về thủ tục:
- Khi di chuyển hài cốt liệt sĩ, thân nhân của liệt sĩ phải có giấy báo tin mộ liệt sĩ của Sở LĐTBXH hoặc xác nhận mộ của cơ quan quản lý nghĩa trang và giấy đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi đang cư trú.
- Phòng Nội vụ - LĐTBXH nơi thân nhân liệt sĩ cư trú cấp giấy giới thiệu thân nhân di chuyển hài cốt liệt sĩ.
- Giám đốc Sở LĐTBXH nơi quản lý mộ căn cứ vào giấy đề nghị của thân nhân liệt sĩ và giấy giới thiệu của Phòng Nội vụ - LĐTBXH để giải quyết việc di chuyển, xác nhận hài cốt đã được di chuyển và hỗ trợ kinh phí di chuyển hài cốt liệt sĩ.
2. Về mức hỗ trợ:
Thân nhân liệt sĩ được hỗ trợ tiền ăn và chi phí đi lại như sau:
- Cơ quan LĐTBXH nơi thân nhân liệt sĩ cư trú hỗ trợ tiền đi lại theo mức giá của phương tiện vận tải công cộng (vé ô tô, tàu ngồi) từ nơi thân nhân liệt sĩ đến nghĩa trang có mộ liệt sĩ. Mức hỗ trợ một lần cho không quá 3 người.
- Cơ quan LĐTBXH nơi thân nhân liệt sĩ đến:
+ Hỗ trợ tiền đi lại theo mức giá của phương tiện vận tải công cộng (ô tô, tàu ngồi) từ nghĩa trang nơi an táng liệt sĩ về nơi cư trú
+ Hỗ trợ tiền ăn mức 50.000 đồng/ngày/người; thời gian hỗ trợ theo khoảng cách từ nơi thân nhân liệt sĩ cư trú đến địa phương nơi có mộ liệt sĩ, cụ thể:
Dưới 500 km: không quá 3 ngày.
Từ 500 km đến 1.000 km: không quá 5 ngày.
Ngoài các hỗ trợ chi phí trên, cơ quan LĐTBXH địa phương nơi đang an táng hài cốt liệt sĩ hỗ trợ 2.000.000 đồng để cất bốc và di chuyển một bộ hài cốt liệt sĩ.
3. Về đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ:
- Căn cứ giấy xác nhận di chuyển mộ liệt sĩ của Giám đốc Sở LĐTBXH nơi quản lý mộ, UBND xã, phường, thị trấn tổ chức lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ.
- Đối với hài cốt liệt sĩ mà thân nhân có nguyện vọng giữ lại xây cất phần mộ tại gia tộc để tiếp tục quản lý lâu dài (không đưa vào nghĩa trang liệt sĩ) thì thân nhân được hỗ trợ 1.500.000 đồng để xây vỏ mộ liệt sĩ.
Thân nhân được hỗ trợ theo quy định của thông tư gồm cha, mẹ, vợ (chồng), con, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ, anh, chị, em ruột của liệt sĩ, người được thân nhân liệt sĩ ủy quyền (có xác nhận của UBND cấp xã).
           Thông tư Liên tịch số 01/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 29-1-2008   không có quy định hỗ trợ trong các trường hợp gia đình tự tìm kiếm và di chuyển hài cốt liệt sĩ ở ngoài nghĩa trang.
          Căn cứ vào các quy định trên, bà có thể liên hệ với Sở LĐTBXH nơi cư trú để đề nghị vận dụng và hướng dẫn cụ thể.

Xin quý báo cho biết, việc đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ được quy định như thế nào?

Xin quý báo cho biết, việc đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ được quy định như thế nào?

Trả lời :

Theo Mục 3, Điều 2 Thông tư liên tịch của Bộ Lao động Thương binh và xã hội, Bộ Tài chính số 14/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18-5-2009 về “Hướng dẫn Nghị định số 16/2007/NĐ-CP ngày 26-01-2007 của Chính phủ về tìm kiếm, qui tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ” thì việc đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ được quy định  như sau:

a. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và xã hội, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện.

b. Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thành phố thuộc  tỉnh, thị xã tổ chức lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ quy tập trong nước.

c. Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ đã được quy tập trong nghĩa trang liệt sĩ, nay thân nhân liệt sĩ di chuyển về quê hương. Đối với cấp xã khôngcó nghĩa trang liệt sĩ thì phối hợp với các ngành chức năng cùng tổ chức đón nhận và an táng vào nghĩa trang liệt sĩ do cấp huyện hoặc cấp tỉnh quản lý.

  • 1

Danh sách liệt sĩ đã quy tập

  Tên chiến sĩ Quê quán
1 Nguyễn Xương Thái Bình
2 Nguyễn Văn Tuy Thái Bình
3 Phạm Văn Tuấn Thái Bình
4 Vũ Văn Tiến Thái Bình
5 Tèo Thái Bình