Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Tìm liệt sĩ

Tìm
STT Nghĩa trangTên liệt sĩTỉnh thànhNguyên quán huyệnNguyên quán xãNăm sinhNgày tháng năm hi sinhVị trí mộ (Khu, Lô, Hàng, Số)
1 DANH SÁCH LIỆT SY TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỦA FBB2 QK5 Tinh Thai Binh Nguyễn XươngThái Bình , , Thái Bình 01/02/1968 
2 DANH SÁCH LIỆT SY TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỦA FBB2 QK5 Tinh Thai Binh Nguyễn Văn TuyThái Bình SN12 Phố Hai Bà Trưng, , Thái Bình194706/11/1972 
3 DANH SÁCH LIỆT SY TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỦA FBB2 QK5 Tinh Thai Binh Phạm Văn TuấnThái Bình , , Thái Bình 05/07/1970 
4 DANH SÁCH LIỆT SY TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỦA FBB2 QK5 Tinh Thai Binh Vũ Văn TiếnThái Bình , , Thái Bình194800/01/1900 
5 DANH SÁCH LIỆT SY TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỦA FBB2 QK5 Tinh Thai Binh TèoThái Bình , , Thái Bình 01/09/1972 
6 DANH SÁCH LIỆT SY TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỦA FBB2 QK5 Tinh Thai Binh Bùi Văn ThínhThái Bình , , Thái Bình 01/07/1969 
7 DANH SÁCH LIỆT SY TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỦA FBB2 QK5 Tinh Thai Binh Phạm Đức SửuThái Bình Xuyên Thanh, Thị xã, , Thái Bình194901/02/1968 
8 DANH SÁCH LIỆT SY TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỦA FBB2 QK5 Tinh Thai Binh NhâmThái Bình , , Thái Bình 21/05/1905 
9 DANH SÁCH LIỆT SY TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỦA FBB2 QK5 Tinh Thai Binh Trần NgũThái Bình , , Thái Bình 21/05/1905 
10 DANH SÁCH LIỆT SY TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỦA FBB2 QK5 Tinh Thai Binh Nguyễn Văn MinhThái Bình , , Thái Bình 03/08/1973 
11 DANH SÁCH LIỆT SY TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỦA FBB2 QK5 Tinh Thai Binh Đào Văn LượngThái Bình Kiến Thụy ( Kiến Quốc), , Thái Bình194622/05/1905 
12 DANH SÁCH LIỆT SY TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỦA FBB2 QK5 Tinh Thai Binh Đỗ Văn LâmThái Bình , , Thái Bình 01/10/1969 
13 DANH SÁCH LIỆT SY TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỦA FBB2 QK5 Tinh Thai Binh Vũ Xuân KínhThái Bình Đông Quang, , Thái Bình195101/09/1970 
14 DANH SÁCH LIỆT SY TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỦA FBB2 QK5 Tinh Thai Binh Đào Văn KiệmThái Bình Khu Công Nghiệp thi xã, , Thái Bình194610/08/1967 
15 DANH SÁCH LIỆT SY TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỦA FBB2 QK5 Tinh Thai Binh Pham Văn KiểmThái Bình , , Thái Bình?01/01/1968 
16 DANH SÁCH LIỆT SY TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỦA FBB2 QK5 Tinh Thai Binh Đỗ Sỹ HiềnThái Bình Bạch Vĩnh, , Thái Bình 15/7/1968 
17 DANH SÁCH LIỆT SY TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỦA FBB2 QK5 Tinh Thai Binh Trịnh Đình Chung Thái Bình , , Thái Bình194126/12/1968 
18 DANH SÁCH LIỆT SY TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỦA FBB2 QK5 Tinh Thai Binh Nguyễn Văn ChứcThái Bình , , Thái Bình194514/02/1972 
19 DANH SÁCH LIỆT SY TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỦA FBB2 QK5 Tinh Thai Binh Phạm Đăng BằngThái Bình , , Thái Bình 21/05/1905 
20 DANH SÁCH LIỆT SY TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỦA FBB2 QK5 Tinh Thai Binh Nguyễn Đức HồngThái Bình Yên Lạc( Tỉnh Hoà Bình), Yên Thuỷ, Thái Bình194417/04/1973 
12345678910...