Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Nhắn tìm đồng đội

Tìm đồng đội cũ thuộc đồn 85 An Giang

02:41 18/09/2016

1.Đ/c Phạm Chiến Huyền, quê Hà Sơn Bình cũ. 2.Đ/c Tú , quê Thái Bình 3. Đ/c Chuyền, quê Thái Bình. 4. Đ/c Nguyễn Văn Lưu, quê thôn 3, xã Bắc Thanh, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An 5.Đ/c Lương Thái Tập, quê xã Đồng Văn, huyện Quốc Phong, Nghệ An. Xin liên hệ: Võ Văn Đường – xã Đức Hòa, Đức Thọ, Hà Tĩnh 01667533623 congtyhanhi@gmail.com

Chia sẻ: