Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Nhắn tìm đồng đội

Tìm đồng đội thuộc trung đoàn 29 sư 307

02:41 18/09/2016

Tôi là Trương Tấn Bửu, sinh năm 1956 tại Thăng Bình, Quảng Nam, nhập ngũ : 7/1979 thuộc trung đoàn 29-F307-QK5, số hiệu: 79.123.906, cấp bậc : binh nhì, đơn vị pháo DKZ 75 trực thuộc trung đoàn. Đại đội trưởng: anh Phú (quên họ), Chính trị viên : anh Kỷ (quên họ) B trưởng B2 : Bùi Xuân Tinh – Bí Thư chi đoàn Đóng quân tại pờ réc pi hia – phum giềng. Tôi bị thương tại AN HUY VIÊN, giám định thương tật tại sư 307, tại Cầu Cháy và bị thu giấy giám định thương tật tại đây, tôi trở về nước. Nay tôi viết đôi lời chỉ mong tìm lại đồng đội năm xưa, các thủ trưởng đơn vị. Vì hiện giờ vết thương tái phát, giấy tờ thì thất lạc chỉ mong gặp các đồng chí để gặp mặt, tâm sự và chứng thực cho tôi. Tôi rất vui và mong gặp lại các đồng chí,tôi xin cảm ơn rất nhiều. Đây là số điện thoại của tôi: 01627876255 của con tôi (khi không gặp được tôi): 0903131893 minhthangxdqnam@gmail.com

Chia sẻ: