Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Tra cứu văn bản chính sách pháp luật

Ký hiệu Loại văn bản
Tên Cơ quan ban hành
Người ký Ngày ban hành
Tỉnh/thành phố Hiệu lực
Từ khóa
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
58/2019/NĐ-CP 01/07/2019 Nghị định 58/2019/NĐ-CP Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
99/2018/NĐ-CP 27/08/2018 Nghị định: Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
148/2015/TT-BTC 15/09/2015 Quy định về nội dung và mức chi thực hiện Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin
20/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
66/2014/TTLT-BQP-BTC 13/06/2014 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngayg 06/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ
34/2014/TT-BTC 21/03/2014 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y
13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC 06/03/2014 Hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân
214/2013/TT-BQP 07/12/2013 Hướng dẫn về công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ
1237/QĐ-TTg 06/12/2013 Quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP 20/10/2013 Hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh trong chiến tranh không giấy tờ
1237/QĐ-TTg 27/07/2013 Hướng dẫn về công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ
56/2013/2013/NĐ-CP 22/05/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành pháp luật quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng
31/2013/NĐ-CP 09/04/2013 Quy định chi tiết , hướng dẫn một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
150/QĐ-TTg 14/01/2013 Phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin
09/2013/TT-BXD 07/01/2013 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013 ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ
04/2012/UBTVQH13 01/09/2012 PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
In