Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Tra cứu văn bản chính sách pháp luật

PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
Thuộc tính văn bản
Ký hiệu 04/2012/UBTVQH13
Ngày ban hành 01/09/2012
Loại văn bản Pháp lệnh
Cơ quan ban hành ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
Trích yếu PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
Tệp đính kèm Ph%C3%A1p%20l%E1%BB%87nh%20%C6%B0u%20%C4%91%C3%A3i%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20c%C3%B4ng%20v%E1%BB%9Bi%20c%C3%A1ch%20m%E1%BA%A1ng.docx