Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Tìm thân nhân liệt sĩ

Nhắn tìm thân nhân liệt sĩ Nguyễn Quang Đối (Trên bia mộ là Nguyễn Văn Mối )

03:40 27/03/2017

Liệt sĩ: Nguyễn Quang Đối (Trên bia mộ là Nguyễn Văn Mối )
Năm sinh:
Quê quán: Quảng Trung – Quảng Trạch – Quảng Bình
Ngày hi sinh: 12/2/1969
Nơi hi sinh:
Nơi tìm thấy:
Đã quy tập về: Nghĩa trang liệt sĩ Tiên Phong – Tiên Phước – Quảng Nam
Liên hệ: Liệt sĩ Nguyễn Quang Đối, cấp bậc C Trưởng, chức vụ Thiếu Úy. Hiện nay Liệt sĩ có mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tiên Phong – Tiên Phước – Quảng Nam. Ai biết thông tin của gia đình Liệt sĩ xin báo cho Facebooker Xanh Rung. Hoặc xin liên hệ với Tạp chí điện tử Tri Ân (địa chỉ email: tapchitrian@gmail.com) Địa chỉ: Số 8 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.37349562

Chia sẻ: