Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Tìm thân nhân liệt sĩ

Nhắn tìm thân nhân liệt sĩ Nguyễn Thanh Sơn

02:31 07/09/2017

Liệt sĩ: Nguyễn Thanh Sơn
Năm sinh: Năm 1947
Quê quán: xã Bắc Bình - huyện Lập Thạch - tỉnh Vĩnh Phú (nay là Vĩnh Phúc)
Ngày hi sinh: 14/8/1967
Nơi hi sinh:
Nơi tìm thấy: chưa có
Đã quy tập về: chưa có
Liên hệ: Thông tin xin gửi về Hoàng Minh Việt, Trung tâm Văn hóa Thông tin huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, ĐT 0912836230, email: vietth.vp@gmail.com, Tran trong cam on.

Chia sẻ: