Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Tìm thân nhân liệt sĩ

Nhắn tìm thân nhân liệt sĩ Nguyễn Văn Lâm

10:11 28/08/2017

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Lâm
Năm sinh: 1930
Quê quán: Làng Bình Phú, huyện Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.
Ngày hi sinh: 24/12/1962
Nơi hi sinh:
Nơi tìm thấy: Gò Cây Kén - Lái Thiêu – Thuận An - Sông Bé
Đã quy tập về: Nghĩa Trang tỉnh Bình Dương
Liên hệ: Vậy ai là thân nhân và đồng đội của các liệt sĩ Nguyễn Vân Lâm; Liệt sĩ Doãn Ké (Kéo); Liệt sĩ Huyền và Liệt sĩ Thanh Bổng thì xin liên hệ điện thoại: 093.37.36.333 gặp Thy.

Chia sẻ: