Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 0945.789.363 | Email: tapchitrian@gmail.com

Tìm thông tin liệt sĩ

Nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Bùi Minh Hoạt

10:44 02/10/2017

Liệt sĩ: Bùi Minh Hoạt
Năm sinh: 1945
Quê quán: Hà Sơn Bình (Hà Tây cũ)
Nhập ngũ: 06/1963
Đơn vị: P2
Cấp bậc: Trung sỹ
Chức vụ: Tiểu đội phó
Hy sinh: 19/05/1969
Nơi hy sinh: Đông Nam Bộ
Nơi an táng ban đầu: khu vực riêng đơn vị

Thông tin thêm

Lá thư cuối cùng gia đình nhận được viết ngày 24/06/1967(tại Kontum) Hòm thư 44318BK, đi B năm 1967, trước khi đi B huấn luyện tại Phú Thọ

Thông tin liên hệ

Hòm thư điện tử: hanhnh@v-soft.com.vn
Số điện thoại: 0912559960
Địa chỉ: 210 Nguyễn Thái Học, Thị Trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội

Chia sẻ:

Danh sách liệt sĩ đã quy tập

  Tên chiến sĩ Quê quán
1 Nguyễn Xương Thái Bình
2 Nguyễn Văn Tuy Thái Bình
3 Phạm Văn Tuấn Thái Bình
4 Vũ Văn Tiến Thái Bình
5 Tèo Thái Bình