Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 0945.789.363 | Email: tapchitrian@gmail.com

Tìm thông tin liệt sĩ

Nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Đặng Hải Đạc

10:46 02/10/2017

Liệt sĩ: Đặng Hải Đạc
Năm sinh: 1951
Quê quán: Xã nam kim nam đàn nghệ an
Nhập ngũ: 9/1972
Đơn vị: Tiểu đoàn 309 S1_sư đoàn 330_Quân đoàn quân khu 9_E1 CK9
Cấp bậc:
Chức vụ: Tiểu đội trưởng
Hy sinh: 20_12_1974
Nơi hy sinh: Ngĩa trang từ ô 2 đập ông hội hùng hòa tiểu cần trà vinh
Nơi an táng ban đầu:

Thông tin thêm


Thông tin liên hệ

Hòm thư điện tử: thaikhang2311@gmail.com
Số điện thoại: 0975121676
Địa chỉ: Xóm hủng nam kim nam đàn nghệ an

Chia sẻ:

Danh sách liệt sĩ đã quy tập

  Tên chiến sĩ Quê quán
1 Nguyễn Xương Thái Bình
2 Nguyễn Văn Tuy Thái Bình
3 Phạm Văn Tuấn Thái Bình
4 Vũ Văn Tiến Thái Bình
5 Tèo Thái Bình