Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Tìm thông tin liệt sĩ

Nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Đào Đức Túy

03:27 22/11/2017

Liệt sĩ: Đào Đức Túy
Năm sinh:
Quê quán: Xã Thụy Vân, Huyện Lâm Thao), tp Việt Trì, Phú Thọ
Nhập ngũ:
Đơn vị:
Cấp bậc:
Chức vụ:
Hy sinh:
Nơi hy sinh:
Nơi an táng ban đầu:

Thông tin thêm


Thông tin liên hệ

Hòm thư điện tử: Lienminh03@yahoo.com
Số điện thoại: 0966130458
Địa chỉ: Đào Xuân Minh, xóm Nội xã Thụy Vân, Việt Trì, Phú Thọ

Chia sẻ:

Danh sách liệt sĩ đã quy tập

  Tên chiến sĩ Quê quán
1 Nguyễn Xương Thái Bình
2 Nguyễn Văn Tuy Thái Bình
3 Phạm Văn Tuấn Thái Bình
4 Vũ Văn Tiến Thái Bình
5 Tèo Thái Bình