Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Tìm thông tin liệt sĩ

Nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Đào Hữu Hải

10:18 04/10/2016

Liệt sĩ: Đào Hữu Hải
Năm sinh: 1949
Quê quán: Xã Hy Cương, th.phố Việt trì,Phú Thọ
Nhập ngũ:
Đơn vị: D1,Biên Hòa-Bà Rịa, B2
Cấp bậc:
Chức vụ:
Hy sinh: 12/4/1970
Nơi hy sinh:
Nơi an táng ban đầu:

Thông tin thêm

Theo Cục Chính sách (TCCT-BQP)và Thiếu tướng Phùng Truyền (Bộ Tư lệnh Đặc công): LS Đào Hữu Hải hy sinh cùng với 2 (3) chiến sỹ nữa trong trận chiến đấu ở gò Miếu Thần,xã Tân An , Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Mộ do dân chôn. Gia đình tôi đã đến gò Miếu Thần (cùng với nhà ngoại cảm ĐBH và thư ký của ông ta, theo thông tin từ TT nghiên cứu tiềm năng con người thi ĐBH có khả năng tìm thấy mộ LS ở trong lòng đất),liên hệ với Ô. Ba Hòa (biệt động, nguyên lãnh đạo xã),Ô. Ba Hòa cho biết: Chỉ biết có 2 mộ chôn ở chân đồi, giáp ruộng (sau này dân quân đào tìm cũng không thấy), theo Ô. Hòa thì 2 mộ đó là LS Đường và Môn. Ô.Hòa cũng không biết gì về mộ của LS Hải (Ngoại cảm ĐBH cũng không cho thông tin gì).Rất mong các chiến sỹ đã sống và chiến đấu ở D1 (nhất là C11,C12 ), cũng như bà con ở xã Tân An (hoạc xã lân cận) ,ai biết về nơi hy sinh và mộ của LS Đào Hữu Hải ,hãy cung cấp cho gia đình chúng tôi biết. Xin trân trọng cám ơn.

Thông tin liên hệ

Hòm thư điện tử: phgho5724@yahoo.com
Số điện thoại: 01683993479
Địa chỉ: Đào Hữu Hồ

Chia sẻ:

Danh sách liệt sĩ đã quy tập

  Tên chiến sĩ Quê quán
1 Nguyễn Xương Thái Bình
2 Nguyễn Văn Tuy Thái Bình
3 Phạm Văn Tuấn Thái Bình
4 Vũ Văn Tiến Thái Bình
5 Tèo Thái Bình