Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Tìm thông tin liệt sĩ

Nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Đỗ Trạch(Tên giấy báo tử là Đỗ Thế Trạch, tên hồ sơ lưu tại nơi an táng là Đỗ Thế Trác)

03:29 22/11/2017

Liệt sĩ: Đỗ Trạch(Tên giấy báo tử là Đỗ Thế Trạch, tên hồ sơ lưu tại nơi an táng là Đỗ Thế Trác)
Năm sinh: 1949
Quê quán: Xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
Nhập ngũ: 12/1967
Đơn vị: Tiểu đoàn bộ 2, Trung đoàn 138
Cấp bậc: Binh nhất
Chức vụ: Chiến sỹ
Hy sinh: 04/7/1968
Nơi hy sinh: Bờ Nam, Quảng Trị
Nơi an táng ban đầu: Bãi Lò Gạch, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Thông tin thêm

Tháng 5/1978, gia đình lại vào thăm phần mộ thì thấy ghi là: Đỗ Thế Trác, chức vụ: chiến sỹ; Quê quán: Xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Hy sinh: 04/7/1968 ( người nhà đi thăm mộ nói là có khoảng 16 ngôi mộ liệt sỹ tại nghĩa trang này, ngôi mộ của gia đình nằm vào số thứ tự khoảng 11) lúc đó xã đang tập kết bia tại ngoài nghĩa trang để chuẩn bị công tác quy tập. Đến nay không có thông tin.

Thông tin liên hệ

Hòm thư điện tử: leloi260@gmail.com
Số điện thoại: 0918.085.107
Địa chỉ: Bảo hiểm xã hội huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

Chia sẻ:

Danh sách liệt sĩ đã quy tập

  Tên chiến sĩ Quê quán
1 Nguyễn Xương Thái Bình
2 Nguyễn Văn Tuy Thái Bình
3 Phạm Văn Tuấn Thái Bình
4 Vũ Văn Tiến Thái Bình
5 Tèo Thái Bình