Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Tìm thông tin liệt sĩ

Nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Đoàn Văn Thìn

08:15 28/09/2016

Liệt sĩ: Đoàn Văn Thìn
Năm sinh: 1947
Quê quán: Dẫm Đình-Bắc Lũng-Lục Nam- Hà Bắc
Nhập ngũ:
Đơn vị: ?
Cấp bậc:
Chức vụ:
Hy sinh: 04-05-1970
Nơi hy sinh:
Nơi an táng ban đầu:

Thông tin thêm

?

Thông tin liên hệ

Hòm thư điện tử: Chipkoy91@gmail.com
Số điện thoại: 0981920278
Địa chỉ: Dẫm Đình- Bắc Lũng - Lục Nam- Bắc Giang

Chia sẻ:

Danh sách liệt sĩ đã quy tập

  Tên chiến sĩ Quê quán
1 Nguyễn Xương Thái Bình
2 Nguyễn Văn Tuy Thái Bình
3 Phạm Văn Tuấn Thái Bình
4 Vũ Văn Tiến Thái Bình
5 Tèo Thái Bình