Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Tìm thông tin liệt sĩ

Nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Dương Văn So

09:42 02/10/2016

Liệt sĩ: Dương Văn So
Năm sinh: 1954
Quê quán: xã Bắc Sơn huyện Bắc Sơn tỉnh Cao Lạng
Nhập ngũ:
Đơn vị: c11/d3/e95/B3 Tây Nguyên
Cấp bậc:
Chức vụ:
Hy sinh: 04/03/1975
Nơi hy sinh:
Nơi an táng ban đầu:

Thông tin thêm

Sau đây là thông tin về anh trai tôi mà tôi tìm hiểu được qua đồng đội của anh kể lại: Anh tôi thuộc: Đại đội 11 Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 95 B3 Tây Nguyên - Hi sinh trong trận đánh căn cứ 94 thuộc ấp A Dun đường 19 tỉnh Gia Lai, mật khẩu trận đánh là M1. Lúc trận đánh diễn ra có ông: Lê An là Trung đoàn trưởng, ông Ma Thanh Toàn là Trung đoàn phó, ông Trịnh Ngọc Huấn là Tiểu đoàn trưởng

Thông tin liên hệ

Hòm thư điện tử: nguyenhaiquan81@gmail.com
Số điện thoại: 0982159581
Địa chỉ: Thôn Đông Đằng 2 xã Bắc Sơn huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng sơn

Chia sẻ:

Danh sách liệt sĩ đã quy tập

  Tên chiến sĩ Quê quán
1 Nguyễn Xương Thái Bình
2 Nguyễn Văn Tuy Thái Bình
3 Phạm Văn Tuấn Thái Bình
4 Vũ Văn Tiến Thái Bình
5 Tèo Thái Bình