Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Tìm thông tin liệt sĩ

Nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Dương Văn So

06:17 03/10/2016

Liệt sĩ: Dương Văn So
Năm sinh: 1954
Quê quán: xã Bắc Sơn huyện Bắc Sơn tỉnh Cao Lạng
Nhập ngũ:
Đơn vị: c11/d3/e95/B3 Tây Nguyên
Cấp bậc:
Chức vụ:
Hy sinh: 04/03/1975
Nơi hy sinh:
Nơi an táng ban đầu:

Thông tin thêm

Liệt sĩ Dương Văn So thuộc Đại đội 11 Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 95 B3 Tây Nguyên - Hi sinh trong trận đánh căn cứ 94 thuộc ấp A Dun đường 19 tỉnh Gia Lai, mật khẩu trận đánh là M1. Lúc trận đánh diễn ra có ông: Lê An là Trung đoàn trưởng, ông Ma Thanh Toàn là Trung đoàn phó, ông Trịnh Ngọc Huấn là Tiểu đoàn trưởng. Đơn vị đã mai táng tại Đắc Quăn

Thông tin liên hệ

Hòm thư điện tử: nguyenhaiquan81@gmail.com
Số điện thoại: 0982159581
Địa chỉ: Thôn Đông Đằng 2 xã Bắc Sơn huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng sơn

Chia sẻ:

Danh sách liệt sĩ đã quy tập

  Tên chiến sĩ Quê quán
1 Nguyễn Xương Thái Bình
2 Nguyễn Văn Tuy Thái Bình
3 Phạm Văn Tuấn Thái Bình
4 Vũ Văn Tiến Thái Bình
5 Tèo Thái Bình