Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Tìm thông tin liệt sĩ

Nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Hà Văn Khang

03:26 22/11/2017

Liệt sĩ: Hà Văn Khang
Năm sinh: 1940
Quê quán: Lập Thạch Vĩnh Phú
Nhập ngũ: 3/1959
Đơn vị: C11
Cấp bậc: 3/1
Chức vụ: Chính trị viên đại đội phó
Hy sinh: 07/09/1968
Nơi hy sinh: Đức Lập
Nơi an táng ban đầu:

Thông tin thêm

Trường hợp hi sinh chiến đấu tập kích trống địch thoát ra

Thông tin liên hệ

Hòm thư điện tử: Nguyenvantri18021995@gmail.com
Số điện thoại: 0963004481
Địa chỉ: Hải lựu sông lô vĩnh phúc

Chia sẻ:

Danh sách liệt sĩ đã quy tập

  Tên chiến sĩ Quê quán
1 Nguyễn Xương Thái Bình
2 Nguyễn Văn Tuy Thái Bình
3 Phạm Văn Tuấn Thái Bình
4 Vũ Văn Tiến Thái Bình
5 Tèo Thái Bình