Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 0945.789.363 | Email: tapchitrian@gmail.com

Tìm thông tin liệt sĩ

Nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Hà Văn Tài

05:26 19/09/2017

Liệt sĩ: Hà Văn Tài
Năm sinh: Tháng 10/1937
Quê quán: Bản Chiềng Lương, Tường Phong, Phù Yên, Nghĩa Lộ (nay là tỉnh Sơn La)
Nhập ngũ: Tháng 7/1968
Đơn vị: Đại đội 3, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 148
Cấp bậc: Binh nhất
Chức vụ: Chiến sĩ
Hy sinh: ngày 08/01/1969
Nơi hy sinh: Mặt trận phía Tây
Nơi an táng ban đầu: Mặt trận phía Tây

Thông tin thêm

hiện nay giấy tờ liên quan đến Bác chỉ còn Giấy báo tử (bản pho to); bằng tổ quốc ghi công; thông tin tìm hiểu thêm ở ban chính sách của Tỉnh đội Sơn La và được biết thêm đơn vị bác từ tháng 1.1968 đến tháng 6.1970 chiến đấu tại chiến trường Lào, tham gia làm nhiệm vụ giải phóng Na Khẳng, đánh địch ở Phu Seo, Chiến dịch giải phóng Long Chẹng, Cánh đồng Chum.

Thông tin liên hệ

Hòm thư điện tử: phamthoanbncsl@gmail.com
Số điện thoại: 0942392666
Địa chỉ: Phạm Văn Thoan, Ban Nội chính tỉnh uỷ Sơn La

Chia sẻ:

Danh sách liệt sĩ đã quy tập

  Tên chiến sĩ Quê quán
1 Nguyễn Xương Thái Bình
2 Nguyễn Văn Tuy Thái Bình
3 Phạm Văn Tuấn Thái Bình
4 Vũ Văn Tiến Thái Bình
5 Tèo Thái Bình