Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Tìm thông tin liệt sĩ

Nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Hoàng Văn Tới

06:58 11/10/2016

Liệt sĩ: Hoàng Văn Tới
Năm sinh: 04-04-1939
Quê quán: Yên Bái, Yên Định, Thanh Hoá
Nhập ngũ:
Đơn vị: Công an nhân dân vũ trang Thanh Hoá
Cấp bậc:
Chức vụ:
Hy sinh: 04-03-1969 tỉnh Phước Long, Khu 10
Nơi hy sinh:
Nơi an táng ban đầu:

Thông tin thêm

Nay la huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước

Thông tin liên hệ

Hòm thư điện tử: phamngochoa4705@gmail.com
Số điện thoại: 0909352758
Địa chỉ: Phạm Ngọc Hoà, Số 14, Trần Phú, Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

Chia sẻ:

Danh sách liệt sĩ đã quy tập

  Tên chiến sĩ Quê quán
1 Nguyễn Xương Thái Bình
2 Nguyễn Văn Tuy Thái Bình
3 Phạm Văn Tuấn Thái Bình
4 Vũ Văn Tiến Thái Bình
5 Tèo Thái Bình