Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 0945.789.363 | Email: tapchitrian@gmail.com

Tìm thông tin liệt sĩ

Nhắn tìm phần mộ liệt sĩ La văn sử

10:44 02/10/2017

Liệt sĩ: La văn sử
Năm sinh: 1950
Quê quán: Cẩm xuyên xuân cẩm hiệp hòa hà bắc
Nhập ngũ: 1969
Đơn vị: Tiểu đoàn độc lập 404 sư đoàn 305
Cấp bậc: Hạ sỹ
Chức vụ: Chiến sỹ
Hy sinh: 12/03/1972
Nơi hy sinh: Xuân cẩm hiệp hòa hà bắc
Nơi an táng ban đầu:

Thông tin thêm


Thông tin liên hệ

Hòm thư điện tử:
Số điện thoại: 01644267068
Địa chỉ: Nguyễn Đức hiền

Chia sẻ:

Danh sách liệt sĩ đã quy tập

  Tên chiến sĩ Quê quán
1 Nguyễn Xương Thái Bình
2 Nguyễn Văn Tuy Thái Bình
3 Phạm Văn Tuấn Thái Bình
4 Vũ Văn Tiến Thái Bình
5 Tèo Thái Bình