Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Tìm thông tin liệt sĩ

Nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Lê Xuân Luận

10:41 28/09/2016

Liệt sĩ: Lê Xuân Luận
Năm sinh: 1951
Quê quán: Xuân Lam, Thọ Xuân, Thanh Hóa
Nhập ngũ: 1970
Đơn vị: c3d1 e38 f7
Cấp bậc: H2
Chức vụ:
Hy sinh: 28/01/1975
Nơi hy sinh: Phước Long
Nơi an táng ban đầu:

Thông tin thêm

Ai biết phần mộ liệt sĩ hiện ở đâu báo cho ông Lê Xuân Quang, 618 nhà 8 Đô thị Pháp Vân, Hà Nội, (ĐT: 0984898238 ), hoặc Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, số 8 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội (ĐT: 069696573)

Thông tin liên hệ

Hòm thư điện tử:
Số điện thoại:
Địa chỉ:

Chia sẻ:

Danh sách liệt sĩ đã quy tập

  Tên chiến sĩ Quê quán
1 Nguyễn Xương Thái Bình
2 Nguyễn Văn Tuy Thái Bình
3 Phạm Văn Tuấn Thái Bình
4 Vũ Văn Tiến Thái Bình
5 Tèo Thái Bình