Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Tìm thông tin liệt sĩ

Nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Liệt sĩ Trần Duy

07:03 03/10/2016

Liệt sĩ: Liệt sĩ Trần Duy
Năm sinh: 1952
Quê quán: Nam Lý, Cẩm Bình, Cẩm Xuyên, Hà tĩnh
Nhập ngũ: 9.1971
Đơn vị: c3 d4 e95 e325 QĐ2
Cấp bậc: B1
Chức vụ: A phó
Hy sinh: 31.7.1972
Nơi hy sinh: Tây nam Thành Quảng Trị
Nơi an táng ban đầu: Tây nam Thành Quảng Trị

Thông tin thêm

Ai biết phần mộ liệt sĩ hiện ở đâu báo cho ông Ông Trần Vũ Quang trú quán: xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh , (ĐT:0979822332 ), hoặc Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, số 8 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội (ĐT: 069696573)

Thông tin liên hệ

Hòm thư điện tử:
Số điện thoại:
Địa chỉ:

Chia sẻ:

Danh sách liệt sĩ đã quy tập

  Tên chiến sĩ Quê quán
1 Nguyễn Xương Thái Bình
2 Nguyễn Văn Tuy Thái Bình
3 Phạm Văn Tuấn Thái Bình
4 Vũ Văn Tiến Thái Bình
5 Tèo Thái Bình