Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Tìm thông tin liệt sĩ

Nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Lưu Văn Huyền

06:16 03/10/2016

Liệt sĩ: Lưu Văn Huyền
Năm sinh: 1943
Quê quán: xã Nam Chấn, huyện Nam Ninh, tỉnh Hà Nam Ninh (nay là Nam Định)
Nhập ngũ:
Đơn vị: c71/d460/e230
Cấp bậc:
Chức vụ:
Hy sinh: 07/9/1971
Nơi hy sinh:
Nơi an táng ban đầu:

Thông tin thêm

Bác cháu nhập ngũ tháng 4 năm 1962 Cấp bậc: Trung úy Chức vụ: Đại đội trưởng Đơn vi theo giấy báo tử: thuộc Khu 5 Theo thông tin cháu có được: Bác cháu bị địch tập kích, hy sinh tại hậu cứ, thi hài đã mai táng tại khu vực riêng của đơn vị ở Khánh Hòa. Ai biết thông tin về Bác Lưu văn Huyền xin báo cho cháu theo số điện thoại: 0982015473 hoặc 0989351830

Thông tin liên hệ

Hòm thư điện tử: vucongdunglq2@gmail.com
Số điện thoại: 0982015473
Địa chỉ: Vũ Công Dũng, Văn phòng Trường Sĩ quan Lục quân 2. Hòm thư: 3CB-12 Tam Phước-Biên Hòa-Đồng Nai

Chia sẻ:

Danh sách liệt sĩ đã quy tập

  Tên chiến sĩ Quê quán
1 Nguyễn Xương Thái Bình
2 Nguyễn Văn Tuy Thái Bình
3 Phạm Văn Tuấn Thái Bình
4 Vũ Văn Tiến Thái Bình
5 Tèo Thái Bình