Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Tìm thông tin liệt sĩ

Nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Mạc Đình Cần

08:15 28/09/2016

Liệt sĩ: Mạc Đình Cần
Năm sinh: 1949
Quê quán: Nam Dương - Lục Ngạn - Bắc Giang (Hà Bắc)
Nhập ngũ:
Đơn vị: KB
Cấp bậc:
Chức vụ:
Hy sinh: 26/01/1969 tại mặt trận phía Nam
Nơi hy sinh:
Nơi an táng ban đầu:

Thông tin thêm

Đơn vị đã mai táng tại nghĩa trang mặt trận

Thông tin liên hệ

Hòm thư điện tử: hoangc2tm@gmail.com
Số điện thoại: 0987847767
Địa chỉ: Nam Dương - Lục Ngạn - Bắc Giang

Chia sẻ:

Danh sách liệt sĩ đã quy tập

  Tên chiến sĩ Quê quán
1 Nguyễn Xương Thái Bình
2 Nguyễn Văn Tuy Thái Bình
3 Phạm Văn Tuấn Thái Bình
4 Vũ Văn Tiến Thái Bình
5 Tèo Thái Bình