Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Tìm thông tin liệt sĩ

Nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Mai Hong Khuyech

06:17 03/10/2016

Liệt sĩ: Mai Hong Khuyech
Năm sinh: 1941
Quê quán: Xax Tho hai, huyen Tho Xuan, tinh Thanh Hoa
Nhập ngũ:
Đơn vị: C21D9E209F7
Cấp bậc:
Chức vụ:
Hy sinh: 06/06/1969
Nơi hy sinh:
Nơi an táng ban đầu:

Thông tin thêm

Hy sinh tai Trạm 10, cầu 47 – Cây xé, trạm xá F7 – Lộc Ninh, gần đồn Biên phòng.BCH F7 cũ đóng quân - Giấy báo từ ghi hy sinh ngày 20/06/1969

Thông tin liên hệ

Hòm thư điện tử: Mdtuan@vinaimilk.com.vn
Số điện thoại: 0983269345
Địa chỉ: Mai ddinhf Tuaan

Chia sẻ:

Danh sách liệt sĩ đã quy tập

  Tên chiến sĩ Quê quán
1 Nguyễn Xương Thái Bình
2 Nguyễn Văn Tuy Thái Bình
3 Phạm Văn Tuấn Thái Bình
4 Vũ Văn Tiến Thái Bình
5 Tèo Thái Bình