Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Tìm thông tin liệt sĩ

Nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Ngô Thùy Thống ( Ngô Thống)

02:41 18/09/2016

Liệt sĩ: Ngô Thùy Thống ( Ngô Thống)
Năm sinh: 1926
Quê quán: Song Tân, Diễn Châu, Nghệ An ( nay là xã Diễn Thành)
Nhập ngũ: 08/1947
Đơn vị: 59 e57 f304
Cấp bậc:
Chức vụ: A trưởng
Hy sinh: 22/12/1951
Nơi hy sinh: Đường số 6 Hòa Bình tiếp giáp đường 21
Nơi an táng ban đầu: Đồi Mồi đường 21- Miếu Môn, Hà Đông Gia đình đã đến xã Trung Sơn, Lương Sơn nơi quy tập Ls từ Đồi Mồi về thì trong NTLS Trung Sơn có hơn 200 LS chống Pháp, hầu hết là LS chưa có danh tính.

Thông tin thêm

Ai biết phần mộ liệt sĩ hiện ở đâu báo cho cháu của LS là Ngô Văn Định, quê: Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An , (ĐT: 0984893297), hoặc Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, số 8 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội (ĐT: 069696573)

Thông tin liên hệ

Hòm thư điện tử:
Số điện thoại:
Địa chỉ:

Chia sẻ:

Danh sách liệt sĩ đã quy tập

  Tên chiến sĩ Quê quán
1 Nguyễn Xương Thái Bình
2 Nguyễn Văn Tuy Thái Bình
3 Phạm Văn Tuấn Thái Bình
4 Vũ Văn Tiến Thái Bình
5 Tèo Thái Bình