Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Tìm thông tin liệt sĩ

Nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Mã Kim Tuyến

02:41 18/09/2016

Liệt sĩ: Mã Kim Tuyến
Năm sinh: 1938
Quê quán: Hồng Việt, Hòa An, Cao Bằng
Nhập ngũ: 04/1954
Đơn vị: c5
Cấp bậc: H3
Chức vụ: A trưởng
Hy sinh: 13/06/1969
Nơi hy sinh: Đồn Kôn Đào – Đắc tô, Kon Tum
Nơi an táng ban đầu: Đông Bắc Kon Đào 2 giờ

Thông tin thêm

Ai biết phần mộ liệt sĩ hiện ở đâu báo cho con Ls là Đàm Thị Vanh, số 15, tổ 2, phố B, thị trấn Nước Hai, Hòa An, Cao Bằng, (ĐT: 0943594615), hoặc Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, số 8 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội (ĐT: 069696573)

Thông tin liên hệ

Hòm thư điện tử:
Số điện thoại:
Địa chỉ:

Chia sẻ:

Danh sách liệt sĩ đã quy tập

  Tên chiến sĩ Quê quán
1 Nguyễn Xương Thái Bình
2 Nguyễn Văn Tuy Thái Bình
3 Phạm Văn Tuấn Thái Bình
4 Vũ Văn Tiến Thái Bình
5 Tèo Thái Bình