Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Tìm thông tin liệt sĩ

Nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Công Trộn

03:24 22/11/2017

Liệt sĩ: Nguyễn Công Trộn
Năm sinh: 1948
Quê quán: Minh đạo tiên sơn hà bắc
Nhập ngũ: 03/1967
Đơn vị: C44/e335
Cấp bậc: Hạ sỹ
Chức vụ: Chiến sỹ
Hy sinh: 06/05/1968
Nơi hy sinh: Mặt trận phía nam
Nơi an táng ban đầu: Nghĩa trang mặt trận

Thông tin thêm


Thông tin liên hệ

Hòm thư điện tử:
Số điện thoại: 01636335141
Địa chỉ: Minh đạo tiên sơn hà bắc

Chia sẻ:

Danh sách liệt sĩ đã quy tập

  Tên chiến sĩ Quê quán
1 Nguyễn Xương Thái Bình
2 Nguyễn Văn Tuy Thái Bình
3 Phạm Văn Tuấn Thái Bình
4 Vũ Văn Tiến Thái Bình
5 Tèo Thái Bình