Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 0945.789.363 | Email: tapchitrian@gmail.com

Tìm thông tin liệt sĩ

Nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Minh Mạnh

10:46 02/10/2017

Liệt sĩ: Nguyễn Minh Mạnh
Năm sinh: 1945
Quê quán: Hoằng Thanh Hoằng Hóa Thanh Hóa
Nhập ngũ: 2/1965
Đơn vị: e12 f3
Cấp bậc: Chuẩn úy
Chức vụ: phó đại đội trưởng
Hy sinh: 20/09/1968
Nơi hy sinh: Núi bà, Phù Cát , Bình Định
Nơi an táng ban đầu: Núi Bà , Phù Cát, Bình Định

Thông tin thêm

Mong mọi người giúp đỡ mọi thông tin xin liên hệ: Nguyễn Văn Nong Liên Hà Hoằng Thanh Hoằng Hóa Thanh Hóa

Thông tin liên hệ

Hòm thư điện tử: nguyenvanhuythanhhoa1@gmail.com
Số điện thoại: 01685137531
Địa chỉ: Hoằng Thanh, Hoằng Hóa, Thanh hóa

Chia sẻ:

Danh sách liệt sĩ đã quy tập

  Tên chiến sĩ Quê quán
1 Nguyễn Xương Thái Bình
2 Nguyễn Văn Tuy Thái Bình
3 Phạm Văn Tuấn Thái Bình
4 Vũ Văn Tiến Thái Bình
5 Tèo Thái Bình