Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Tìm thông tin liệt sĩ

Nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lưu

03:24 22/11/2017

Liệt sĩ: Nguyễn Ngọc Lưu
Năm sinh: 1945
Quê quán: Ngân hàng Phú Bình, Bắc Thái
Nhập ngũ: 2/1968
Đơn vị: c2,d7,e3,f9
Cấp bậc: H1
Chức vụ: Tiểu đội phó
Hy sinh: 1/1970
Nơi hy sinh: Suối Tà ôn
Nơi an táng ban đầu: Đông bắc suối Tà ôn

Thông tin thêm


Thông tin liên hệ

Hòm thư điện tử: Quocloidn001@Gmail.com
Số điện thoại: 0868985229
Địa chỉ: Thái Nguyên

Chia sẻ:

Danh sách liệt sĩ đã quy tập

  Tên chiến sĩ Quê quán
1 Nguyễn Xương Thái Bình
2 Nguyễn Văn Tuy Thái Bình
3 Phạm Văn Tuấn Thái Bình
4 Vũ Văn Tiến Thái Bình
5 Tèo Thái Bình