Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Tìm thông tin liệt sĩ

Nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyen Ngoc Nga

08:15 28/09/2016

Liệt sĩ: Nguyen Ngoc Nga
Năm sinh: 10/10/1946
Quê quán: Gia vuong-Gia vien-Ninh binh. Phuc ung-Son duong-Tuyen Quang
Nhập ngũ:
Đơn vị: D-21, E-204, Bo Tu Lenh Phao Binh
Cấp bậc:
Chức vụ:
Hy sinh: Ngay 04/04/1972
Nơi hy sinh:
Nơi an táng ban đầu:

Thông tin thêm

Hy sinh tai Loong Cheng, Xieng Khoang- Lao, Mai tang tai nghia trang mat tran

Thông tin liên hệ

Hòm thư điện tử: ngbtien@gmail.com
Số điện thoại: 0913-012-128
Địa chỉ: 66 Phao Dai Lang-Ha noi

Chia sẻ:

Danh sách liệt sĩ đã quy tập

  Tên chiến sĩ Quê quán
1 Nguyễn Xương Thái Bình
2 Nguyễn Văn Tuy Thái Bình
3 Phạm Văn Tuấn Thái Bình
4 Vũ Văn Tiến Thái Bình
5 Tèo Thái Bình