Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Tìm thông tin liệt sĩ

Nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn văn Biên

04:46 20/09/2018

Liệt sĩ: Nguyễn văn Biên
Năm sinh: 1948
Quê quán: Thôn Muôn,tuyết nghĩa Quốc Oai (hà tây)Hà nội
Nhập ngũ: 09-1965
Đơn vị: Đại Đội 17 H6-KB
Cấp bậc: Hạ sỹ
Chức vụ:
Hy sinh: 09/09/1966
Nơi hy sinh: Mặt trận phía nam
Nơi an táng ban đầu: Khu vực nghĩa trang mặt trận

Thông tin thêm

Nhập ngũ 14-09-1965đơn vị cũ c17-E3-F312,mới C17-E34-F7

Thông tin liên hệ

Hòm thư điện tử:
Số điện thoại:
Địa chỉ:

Chia sẻ:

Danh sách liệt sĩ đã quy tập

  Tên chiến sĩ Quê quán
1 Nguyễn Xương Thái Bình
2 Nguyễn Văn Tuy Thái Bình
3 Phạm Văn Tuấn Thái Bình
4 Vũ Văn Tiến Thái Bình
5 Tèo Thái Bình