Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Tìm thông tin liệt sĩ

Nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Gụ (đơn vị gọi là Vụ)

03:08 22/11/2017

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Gụ (đơn vị gọi là Vụ)
Năm sinh: 1948
Quê quán: Thụy Văn, Thái Thụy, Thái Bình
Nhập ngũ: 12/1966
Đơn vị: A1 B3 C3 D8 Tỉnh đội Quảng Trị
Cấp bậc: H1
Chức vụ: Chiến sĩ
Hy sinh: 16/02/1968
Nơi hy sinh:
Nơi an táng ban đầu: Hữu Niên

Thông tin thêm

Ai biết phần mộ Liệt sĩ Nguyễn Văn Gụ (đơn vị gọi là Vụ) ở đâu xin báo cho anh Ngô Duy Thạo, tại Thụy Văn, Thái Thụy, Thái Bình, SĐT: 0912.209.998 hoặc Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, số 8 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội, SĐT: 06.969.6573

Thông tin liên hệ

Hòm thư điện tử: tapchitrian@gmail.com
Số điện thoại: 06.969.4582
Địa chỉ: Số 8 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội

Chia sẻ:

Danh sách liệt sĩ đã quy tập

  Tên chiến sĩ Quê quán
1 Nguyễn Xương Thái Bình
2 Nguyễn Văn Tuy Thái Bình
3 Phạm Văn Tuấn Thái Bình
4 Vũ Văn Tiến Thái Bình
5 Tèo Thái Bình