Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Tìm thông tin liệt sĩ

Nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Nộn

08:15 28/09/2016

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Nộn
Năm sinh: 1939
Quê quán: Hòa trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
Nhập ngũ:
Đơn vị: 929
Cấp bậc:
Chức vụ:
Hy sinh: 13/6/1967
Nơi hy sinh:
Nơi an táng ban đầu:

Thông tin thêm

Địa chỉ cũ: xã Đông trạch, huyên Bố trạch, tỉnh Bình Trị Thiên

Thông tin liên hệ

Hòm thư điện tử: nguyenlefami@gmail.com
Số điện thoại: 0983232515
Địa chỉ: 28/69 Đặng Huy Trứ, TP Huế

Chia sẻ:

Danh sách liệt sĩ đã quy tập

  Tên chiến sĩ Quê quán
1 Nguyễn Xương Thái Bình
2 Nguyễn Văn Tuy Thái Bình
3 Phạm Văn Tuấn Thái Bình
4 Vũ Văn Tiến Thái Bình
5 Tèo Thái Bình