Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Tìm thông tin liệt sĩ

Nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Quá

10:41 28/09/2016

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Quá
Năm sinh: 1952
Quê quán: Xuân Dục, Tân Minh, Đa Phúc, Vĩnh Phú
Nhập ngũ: 04/1971
Đơn vị: c6 d2 e102 f325 QĐ2
Cấp bậc: Chuẩn úy
Chức vụ: B trưởng
Hy sinh: 27/04/1975
Nơi hy sinh: Long Thành, Đồng Nai
Nơi an táng ban đầu: xóm Quán Tre, xã Long An, Long Thành, Biên Hòa

Thông tin thêm

Ai biết phần mộ liệt sĩ hiện ở đâu báo cho ông Nguyễn Văn Thuật, Tân Minh, sóc Sơn, Hà Nội, (ĐT: 01685193608 ), hoặc Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, số 8 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội (ĐT: 069696573)

Thông tin liên hệ

Hòm thư điện tử:
Số điện thoại:
Địa chỉ:

Chia sẻ:

Danh sách liệt sĩ đã quy tập

  Tên chiến sĩ Quê quán
1 Nguyễn Xương Thái Bình
2 Nguyễn Văn Tuy Thái Bình
3 Phạm Văn Tuấn Thái Bình
4 Vũ Văn Tiến Thái Bình
5 Tèo Thái Bình