Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Tìm thông tin liệt sĩ

Nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Tiền

03:28 22/11/2017

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Tiền
Năm sinh: sn1945
Quê quán: Vũ quý huyện kiến xương tỉnh thái bình
Nhập ngũ: 1965
Đơn vị: 16KH
Cấp bậc: Ha si
Chức vụ: Chiến sĩ liên lạc
Hy sinh: Kháng chiến chống mỹ
Nơi hy sinh: Mặt trận phía nam
Nơi an táng ban đầu:

Thông tin thêm


Thông tin liên hệ

Hòm thư điện tử:
Số điện thoại: 01657440370
Địa chỉ:

Chia sẻ:

Danh sách liệt sĩ đã quy tập

  Tên chiến sĩ Quê quán
1 Nguyễn Xương Thái Bình
2 Nguyễn Văn Tuy Thái Bình
3 Phạm Văn Tuấn Thái Bình
4 Vũ Văn Tiến Thái Bình
5 Tèo Thái Bình