Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Tìm thông tin liệt sĩ

Nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Tính

03:55 22/11/2017

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Tính
Năm sinh: 1957
Quê quán: Khánh Thượng Ba Vì Hà Tây
Nhập ngũ: 2.1.1975
Đơn vị: C6. D8.E141.F3
Cấp bậc: Binh nhất
Chức vụ: Chiến sĩ
Hy sinh: 26.4.1975
Nơi hy sinh: Bà Rịa
Nơi an táng ban đầu:

Thông tin thêm

Bố :Nguyễn văn Tường, Mẹ :Nguyễn thị Mão

Thông tin liên hệ

Hòm thư điện tử:
Số điện thoại: 0973596221
Địa chỉ: Khánh Thượng Ba Vì Hà Tây

Chia sẻ:

Danh sách liệt sĩ đã quy tập

  Tên chiến sĩ Quê quán
1 Nguyễn Xương Thái Bình
2 Nguyễn Văn Tuy Thái Bình
3 Phạm Văn Tuấn Thái Bình
4 Vũ Văn Tiến Thái Bình
5 Tèo Thái Bình