Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Tìm thông tin liệt sĩ

Nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Tròn

10:41 28/09/2016

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Tròn
Năm sinh: 1947
Quê quán: Minh Nghĩa, Nông Cống, Thanh Hóa
Nhập ngũ: 07/1968
Đơn vị: P2 ( có đồng đội nói Ls là Tổ trưởng Tổ cơ yếu Bộ TM QK 9)
Cấp bậc: H1
Chức vụ: Chiến sỹ
Hy sinh: 30/06/1971
Nơi hy sinh:
Nơi an táng ban đầu:

Thông tin thêm

Ai biết phần mộ liệt sĩ hiện ở đâu báo cho ông Nguyễn Kim Khương, Minh Nghĩa, Nông Cống, Thanh Hóa, (ĐT: 01687837686 ), hoặc Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, số 8 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội (ĐT: 069696573)

Thông tin liên hệ

Hòm thư điện tử:
Số điện thoại:
Địa chỉ:

Chia sẻ:

Danh sách liệt sĩ đã quy tập

  Tên chiến sĩ Quê quán
1 Nguyễn Xương Thái Bình
2 Nguyễn Văn Tuy Thái Bình
3 Phạm Văn Tuấn Thái Bình
4 Vũ Văn Tiến Thái Bình
5 Tèo Thái Bình