Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Tìm thông tin liệt sĩ

Nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn

09:39 02/10/2016

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Tuấn
Năm sinh: 25/02/1936
Quê quán: Ngọc Hòa, Chương Mỹ, Hà Tây
Nhập ngũ:
Đơn vị: Số hiệu 121.740. Đơn vị: Thuộc NB
Cấp bậc:
Chức vụ:
Hy sinh: Ngày 30 tháng 5 năm 1968
Nơi hy sinh:
Nơi an táng ban đầu:

Thông tin thêm

Ai biết thông tin liệt sỹ xin báo tin cho: Nguyễn Thế Dũng. Số điện thoại 01237032728

Thông tin liên hệ

Hòm thư điện tử: 123456hcuong@gmail.com
Số điện thoại: 01237032728
Địa chỉ: Đồng Phong, Nho Quan, Ninh Bình

Chia sẻ:

Danh sách liệt sĩ đã quy tập

  Tên chiến sĩ Quê quán
1 Nguyễn Xương Thái Bình
2 Nguyễn Văn Tuy Thái Bình
3 Phạm Văn Tuấn Thái Bình
4 Vũ Văn Tiến Thái Bình
5 Tèo Thái Bình