Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Tìm thông tin liệt sĩ

Nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Xuân Mùi

04:46 20/09/2018

Liệt sĩ: Nguyễn Xuân Mùi
Năm sinh: 1943
Quê quán: Đình bảng Tiên sơn Hà bắc
Nhập ngũ: 1967
Đơn vị: Đoàn 559
Cấp bậc: Thượng uý
Chức vụ: Chính trị viên đại đội
Hy sinh: 26-05-1972
Nơi hy sinh: Mặt trận phía nam
Nơi an táng ban đầu:

Thông tin thêm


Thông tin liên hệ

Hòm thư điện tử: Minhbun1970@yahoo.com
Số điện thoại: 0935351122
Địa chỉ: Lý nhân Dục tú Đông anh Hà nội

Chia sẻ:

Danh sách liệt sĩ đã quy tập

  Tên chiến sĩ Quê quán
1 Nguyễn Xương Thái Bình
2 Nguyễn Văn Tuy Thái Bình
3 Phạm Văn Tuấn Thái Bình
4 Vũ Văn Tiến Thái Bình
5 Tèo Thái Bình