Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Tìm thông tin liệt sĩ

Nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Phạm Hữu Giới

09:46 02/01/2017

Liệt sĩ: Phạm Hữu Giới
Năm sinh: 1947
Quê quán: Hội Xá, Tân Quang, Ninh Giang, Hải Hưng
Nhập ngũ:
Đơn vị: Đại đội 8 tiểu đoàn 816/kh
Cấp bậc:
Chức vụ:
Hy sinh: 10/8/1968
Nơi hy sinh:
Nơi an táng ban đầu:

Thông tin thêm

01685865414

Thông tin liên hệ

Hòm thư điện tử: Phamhoangdnk@gmail.com
Số điện thoại: 0977651067
Địa chỉ: Tuy đức đăknong

Chia sẻ:

Danh sách liệt sĩ đã quy tập

  Tên chiến sĩ Quê quán
1 Nguyễn Xương Thái Bình
2 Nguyễn Văn Tuy Thái Bình
3 Phạm Văn Tuấn Thái Bình
4 Vũ Văn Tiến Thái Bình
5 Tèo Thái Bình