Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 0945.789.363 | Email: tapchitrian@gmail.com

Tìm thông tin liệt sĩ

Nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Phạm Thanh Ngọc

10:45 02/10/2017

Liệt sĩ: Phạm Thanh Ngọc
Năm sinh:
Quê quán: An trang, cẩm sơn, cẩm giàng hải hưng
Nhập ngũ:
Đơn vị: C8,D5 E141 F2
Cấp bậc: Binh Nhất
Chức vụ: Chiến sỹ
Hy sinh: 04/06/1972
Nơi hy sinh: thị xã Kontum
Nơi an táng ban đầu:

Thông tin thêm


Thông tin liên hệ

Hòm thư điện tử: Pham_tuan1964@yahoo.com
Số điện thoại: 01234578566
Địa chỉ: Phạm Tiến Huân

Chia sẻ:

Danh sách liệt sĩ đã quy tập

  Tên chiến sĩ Quê quán
1 Nguyễn Xương Thái Bình
2 Nguyễn Văn Tuy Thái Bình
3 Phạm Văn Tuấn Thái Bình
4 Vũ Văn Tiến Thái Bình
5 Tèo Thái Bình