Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Tìm thông tin liệt sĩ

Nhắn tìm phần mộ liệt sĩ

Liệt sĩ:
Năm sinh:
Quê quán:
Nhập ngũ:
Đơn vị:
Cấp bậc:
Chức vụ:
Hy sinh:
Nơi hy sinh:
Nơi an táng ban đầu:

Thông tin thêm


Thông tin liên hệ

Hòm thư điện tử:
Số điện thoại:
Địa chỉ:

Danh sách liệt sĩ đã quy tập

  Tên chiến sĩ Quê quán
1 Nguyễn Xương Thái Bình
2 Nguyễn Văn Tuy Thái Bình
3 Phạm Văn Tuấn Thái Bình
4 Vũ Văn Tiến Thái Bình
5 Tèo Thái Bình