Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 0945.789.363 | Email: tapchitrian@gmail.com

Tìm thông tin liệt sĩ

Nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Phạm Văn Lỉnh

10:45 02/10/2017

Liệt sĩ: Phạm Văn Lỉnh
Năm sinh: 1949
Quê quán: Kim Xuyên. Kim Môn. Hải Hưng
Nhập ngũ: 4/1966
Đơn vị:
Cấp bậc: Chiến sỹ
Chức vụ:
Hy sinh: 1969
Nơi hy sinh: Mặt trận phía nam
Nơi an táng ban đầu: Hòa Vang. Hòa Lạc. Quảng Nam

Thông tin thêm


Thông tin liên hệ

Hòm thư điện tử:
Số điện thoại: 0966534298
Địa chỉ: Kim Xuyên. Kim Thành. Hải Dương

Chia sẻ:

Danh sách liệt sĩ đã quy tập

  Tên chiến sĩ Quê quán
1 Nguyễn Xương Thái Bình
2 Nguyễn Văn Tuy Thái Bình
3 Phạm Văn Tuấn Thái Bình
4 Vũ Văn Tiến Thái Bình
5 Tèo Thái Bình