Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Tìm thông tin liệt sĩ

Nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Phạm Văn Toản

09:35 21/09/2018

Liệt sĩ: Phạm Văn Toản
Năm sinh: 1944
Quê quán: Trọng quan đông hưng Thái Bình
Nhập ngũ: 1964
Đơn vị: C3 d4 e320 f1 b3
Cấp bậc: Hạ sĩ
Chức vụ: Tiểu đội phó
Hy sinh: 1968
Nơi hy sinh: Đắk Lắk
Nơi an táng ban đầu:

Thông tin thêm


Thông tin liên hệ

Hòm thư điện tử:
Số điện thoại: 0981913892
Địa chỉ: Trong quan đông hưng Thái Bình

Chia sẻ:

Danh sách liệt sĩ đã quy tập

  Tên chiến sĩ Quê quán
1 Nguyễn Xương Thái Bình
2 Nguyễn Văn Tuy Thái Bình
3 Phạm Văn Tuấn Thái Bình
4 Vũ Văn Tiến Thái Bình
5 Tèo Thái Bình