Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Tìm thông tin liệt sĩ

Nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Phi Hai Linh

04:05 22/11/2017

Liệt sĩ: Phi Hai Linh
Năm sinh: 1954
Quê quán: Hoang Hoa Tham- An Thi - Hai Hung
Nhập ngũ:
Đơn vị:
Cấp bậc:
Chức vụ:
Hy sinh:
Nơi hy sinh:
Nơi an táng ban đầu: Nghia Dia Thoi Hoa-H.Ben Cat-T.Binh Duong

Thông tin thêm

Ai biết phần mộ Liệt sĩ ở đâu xin báo tin về Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, số 8 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội; SĐT: 06.969.6573.

Thông tin liên hệ

Hòm thư điện tử: PhiQuangChien1069@gmail.com
Số điện thoại: 0936.836.829
Địa chỉ: Phi Quang Chien - TCT Dong Bac - BQP

Chia sẻ:

Danh sách liệt sĩ đã quy tập

  Tên chiến sĩ Quê quán
1 Nguyễn Xương Thái Bình
2 Nguyễn Văn Tuy Thái Bình
3 Phạm Văn Tuấn Thái Bình
4 Vũ Văn Tiến Thái Bình
5 Tèo Thái Bình