Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Tìm thông tin liệt sĩ

Nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Tạ khánh tình

04:46 20/09/2018

Liệt sĩ: Tạ khánh tình
Năm sinh: 1947
Quê quán: Nguyệt đức - yên lạc -vĩnh phú
Nhập ngũ: 6/1966
Đơn vị: E31f2
Cấp bậc: Hạ sỹ
Chức vụ: A phó
Hy sinh: 25 .12. 1968
Nơi hy sinh: Rừng sơn ninh , quế sơn , Quảng Nam
Nơi an táng ban đầu: Rừng sơn ninh, quế sơn quảng nam

Thông tin thêm

Được chôn cất gần sông thu bồn

Thông tin liên hệ

Hòm thư điện tử:
Số điện thoại:
Địa chỉ: Nguyệt đức - yên lạc - vĩnh phú

Chia sẻ:

Danh sách liệt sĩ đã quy tập

  Tên chiến sĩ Quê quán
1 Nguyễn Xương Thái Bình
2 Nguyễn Văn Tuy Thái Bình
3 Phạm Văn Tuấn Thái Bình
4 Vũ Văn Tiến Thái Bình
5 Tèo Thái Bình