Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Tìm thông tin liệt sĩ

Nhắn tìm phần mộ liệt sĩ Trần Đình Thập

03:28 22/11/2017

Liệt sĩ: Trần Đình Thập
Năm sinh: 1944
Quê quán: Đông Xuyên -Tiền Hải - Thái Bình
Nhập ngũ:
Đơn vị:
Cấp bậc: tiểu đội phó quân đội nhân dân Việt Nam
Chức vụ:
Hy sinh: 29/9/1969
Nơi hy sinh:
Nơi an táng ban đầu:

Thông tin thêm

gia đình không biết rõ nơi hi sinh cũng như nơi an táng ban đầu của liệt sỹ. Trong giấy báo tử chỉ có những thông tin trên thôi

Thông tin liên hệ

Hòm thư điện tử: hongdongxuyen@gmail.com
Số điện thoại: 0973299031
Địa chỉ: trần thị bích hồng

Chia sẻ:

Danh sách liệt sĩ đã quy tập

  Tên chiến sĩ Quê quán
1 Nguyễn Xương Thái Bình
2 Nguyễn Văn Tuy Thái Bình
3 Phạm Văn Tuấn Thái Bình
4 Vũ Văn Tiến Thái Bình
5 Tèo Thái Bình