Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Tìm thông tin liệt sĩ

Nhắn tìm phần mộ liệt sĩ TRIỆU CẦM

09:35 21/09/2018

Liệt sĩ: TRIỆU CẦM
Năm sinh: 1949
Quê quán: Đồng ích. Lập thạch .Vĩnh Phú
Nhập ngũ: 10/1966
Đơn vị: D104. F3.QK5
Cấp bậc: 4/1
Chức vụ: Tiểu đội phó
Hy sinh: 9/12/1967
Nơi hy sinh:
Nơi an táng ban đầu: Sơn minh. Sơn hà. Quảng Ngãi

Thông tin thêm


Thông tin liên hệ

Hòm thư điện tử:
Số điện thoại: 01257652103
Địa chỉ: Xã Đồng ích. Huyện Lập thạch. Tỉnh Vĩnh Phúc

Chia sẻ:

Danh sách liệt sĩ đã quy tập

  Tên chiến sĩ Quê quán
1 Nguyễn Xương Thái Bình
2 Nguyễn Văn Tuy Thái Bình
3 Phạm Văn Tuấn Thái Bình
4 Vũ Văn Tiến Thái Bình
5 Tèo Thái Bình